Trường THCS Nguyễn Tất Thành được thành lập tháng 8/2009, đến tháng 01/2012 được công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia